online casino philippines using gcash register Thông Báo
 
 
Bạn đang ở: Thông báo Thông báo
 
 

Thông Báo

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thông báo kế hoạch thi công thay thế ống sắt tráng kẽm trên tuyến Phạm Thái Bường – Phường 4 -TP Vĩnh Long
2 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 13/01/2024 – KV Phường 8 -TP Vĩnh Long
3 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/12/2023 – KV Phường 3, Phường 4 -TP Vĩnh Long và xã Phước Hậu - Huyện Long Hồ
4 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 06/12/2023 – KV Phường 4 TP Vĩnh Long
5 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 18/11/2023 – KV Phường 3 TP Vĩnh Long
6 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 27/09/2023 – KV Phường 3 TP Vĩnh Long, xã Phước Hậu H.Long Hồ
7 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/08/2023 – KV TP Vĩnh Long, H.Long Hồ, H.Mang Thít
8 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 21/07/2023 – KV Phường 4 - TP Vĩnh Long
9 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 06/07/2023 – KV Phường 3 - TP Vĩnh Long
10 Thông báo V/v thể hiện thông tin tổng tiền thanh toán trên hóa đơn tiền nước khi tra cứu hệ thống HĐĐT của Tổng Cục Thuế