Bạn đang ở:
 
 

Thông Báo

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 15/05/2020 - Khu vực Phường 9 - Tp Vĩnh Long
2 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 29/04/2020 - Khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú
3 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường Tân Hòa - Tp Vĩnh Long vào ngày 21/03/2020
4 Thông báo nước yếu vào ngày 22/03/2020 - Khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú
5 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường 5 - Tp Vĩnh Long vào ngày 20/02/2020
6 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Chợ Phường 9 - Tp Vĩnh Long vào ngày 18/02/2020
7 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường 1 - Tp Vĩnh Long vào ngày 27/12/2019
8 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV đường Phó Cơ Điều - Phường 3 - Vĩnh Long vào ngày 06/12/2019
9 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV Phường 3 - Vĩnh Long vào ngày 21/11/2019
10 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV Phường 5 - Vĩnh Long và Thanh Đức Long Hồ vào ngày 26/09/2019
11 Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước tại Khu vực Hòa Phú - Long Hồ - Vĩnh Long vào ngày 25/08/2019
12 Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước tại Khu vực Phường 3 - Tp Vĩnh Long vào ngày 10/08/2019
13 Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước (ngày 17/07/2019) tại khu vực Phường 1-TPVL
14 Thông báo tạm ngưng DV cung cấp nước (04/07/2019) tại KV Phường 8 - TPVL và xã Tân Hạnh - H.Long Hồ
15 Thông báo các khu vực áp lực nước yếu tại Tp Vĩnh Long từ 28/06/2019-29/06/2019
16 Thông báo cúp nước ngày 19/04/2019 khu vực Phường 1 -TP Vĩnh Long
17 Thông báo đối tượng miễn thu phí nước thải môi trường