Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước
 
 

Thông báo cúp nước

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 12/01/2023 – KV Phường 5- TP Vĩnh Long
2 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 16/12/2022 – KV Phường Tân Hoà- TP Vĩnh Long
3 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 03/12/2022 – KV P Trường An, Tân Ngãi, Tân Hoà, Tân Hội, P2, P9 - TP Vĩnh Long và một số Xã
4 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/11/2022 – KV P1,P2,P3,P4 - TP Vĩnh Long và xã Thanh Đức - H Long Hồ
5 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/11/2022 – KV Phường 2 - TP Vĩnh Long
6 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 24/09/2022 – KV Phường 5 - TP Vĩnh Long
7 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 07/09/2022 và 09/09/2022– KV Phường 3 - TP Vĩnh Long
8 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 12 và 13/08/2022 – KV Phường 2, Phường 8 và Phường 9 - TP Vĩnh Long
9 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/06/2022 – KV Phường 2 và Phường 9 - TP Vĩnh Long
10 Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/06/2022 – KV xã Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới, Tân Hạnh - Huyện Long Hồ