Bạn đang ở:
 
 

Hoạt động xã hội

Email In

Trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Ông Trần Văn Bản - Phó tổng giám đốc Công ty, trao tặng quà

Trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở - Phó Tổng giám đốc Công ty, trao tặng quà

Lễ trao tặng Nhà đại đoàn kết ở xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

alt

alt

Lễ trao tặng Nhà tình nghĩa ở huyện Tam Bình