online casino philippines using gcash register Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
 
Bạn đang ở:
 
 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Email In

Chuyến về nguồn của Chi đoàn Công ty tại Côn Đảo

Chuyến về nguồn của Chi đoàn Công ty tại Côn Đảo

Chuyến về nguồn của Chi đoàn Công ty tại Côn Đảo

Chuyến về nguồn của Chi đoàn Công ty tại Côn Đảo

Chuyến về nguồn của Chi đoàn Công ty tại Côn Đảo

Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hoạt động chào mừng Đại hội Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024

Chi đoàn Công ty trong chuyến về nguồn tại Chiến khu D - Đảo Ó - Đồng Trường

Chi đoàn Công ty trong chuyến về nguồn tại Chiến khu D - Đảo Ó - Đồng Trường

Chi đoàn Công ty trong chuyến về nguồn tại Chiến khu D - Đảo Ó - Đồng Trường

Chuyến về nguồn ở đồi Tức Dụp nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2019

alt

alt

alt

Chi đoàn tham gia chuyến giao lưu, về nguồn cùng với Đoàn khối Doanh Nghiệp Vĩnh Long

alt

Sinh hoạt lệ tháng 5 năm 2018 của Chi đoàn Công ty

alt

Chuyến về nguồn tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2018

alt

alt

alt

Gian hàng trưng bày sản phẩm nước uống đóng chai Việt Úc - Chào mừng Đại hội ĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2017 - 2022

alt

alt

alt

alt

alt

Chuyến dã ngoại nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2017

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện NQ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2017

alt

alt

alt

alt

Chuyến dã ngoại nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03/2016

  alt

Chuyến về nguồn tại huyện đảo Phú Quốc

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt