Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/11/2022 – KV Phường 2 - TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/11/2022 – KV Phường 2 - TP Vĩnh Long