Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 07/09/2022 và 09/09/2022– KV Phường 3 - TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 07/09/2022 và 09/09/2022– KV Phường 3 - TP Vĩnh Long