Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 12 và 13/08/2022 – KV Phường 2, Phường 8 và Phường 9 - TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 12 và 13/08/2022 – KV Phường 2, Phường 8 và Phường 9 - TP Vĩnh Long