Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/06/2022 – KV xã Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới, Tân Hạnh - Huyện Long Hồ
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/06/2022 – KV xã Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới, Tân Hạnh - Huyện Long Hồ