Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 27/02/2022 – KV Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới, KCN Hòa Phú - H. Long Hồ
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 27/02/2022 – KV Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới, KCN Hòa Phú - H. Long Hồ