Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 27/11/2021 – KV Phường 2, TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 27/11/2021 – KV Phường 2, TP Vĩnh Long