Bạn đang ở: Khách hàng hỗ trợ khách hàng Thanh toán qua ngân hàng
 
 

Thanh toán qua ngân hàng

Email In

alt

                       QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG CLICK VÀO LOGO NGÂN HÀNG TƯƠNG ỨNG ĐỂ TẢI

                                     MẪU ĐĂNG KÝ ỦY THÁC THANH TOÁN (ỦY NHIỆM THU) TIỀN NƯỚC

                                    alt alt alt alt alt alt