Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước ngày 03/06/2021-KV P9, Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội,Hòa Phú
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước ngày 03/06/2021-KV P9, Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội,Hòa Phú

alt

alt