Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/05/2021 – KV Phường 8, TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/05/2021 – KV Phường 8, TP Vĩnh Long