Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 10/03/2021 – KV Phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 10/03/2021 – KV Phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long