Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 06/01/2021 - KV Phường 2, TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 06/01/2021 - KV Phường 2, TP Vĩnh Long