Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo nước yếu vào ngày 01/01/2021 - KV Khu Công Nghiệp Hòa Phú, Huyện Long Hồ
 
 

Thông báo nước yếu vào ngày 01/01/2021 - KV Khu Công Nghiệp Hòa Phú, Huyện Long Hồ