Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/11/2020 - KV phường 1, TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/11/2020 - KV phường 1, TP Vĩnh Long