Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 04/11 và ngày 06/11/2020 - KV phường 4, TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 04/11 và ngày 06/11/2020 - KV phường 4, TP Vĩnh Long