online casino philippines using gcash register VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020
 
 
Bạn đang ở: Sự kiện VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020
 
 

VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Email In

          Ngày 29/02/2020, Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 đồng thời thực hiện Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.

alt

          Năm 2019, thực hiện kế hoạch Nhà nước giao, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

          Hội nghị đã lần lượt thông qua các nội dung: Tổng kết tình hình thực hiện công tác cấp nước đô thị năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kiến nghị đề xuất sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể; Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, …

          Những ý kiến của đại biểu người lao động xoay quanh các nội dung chủ yếu như: công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động, … đã được Chủ tọa hội nghị trả lời thỏa đáng trên tinh thần dân chủ, cởi mở, giúp người lao động an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giao trong năm 2020.

          Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao trong toàn thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2020 và đưa Công ty phát triển bền vững.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty, phát động phong trào thi đua năm 2020

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho các phòng chức năng

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho các chi nhánh trực thuộc

Trao tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2019 cho các tập thể

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 cho Ban Tổng giám đốc Công ty

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 cho các cá nhân