Bạn đang ở:
 
 

Khối thi đua VIII

Email In

Tổng kết công tác thi đua 2015, ký kết giao ước thi đua 2016 - Khối thi đua VIII

Ông Đặng Tấn Chiến - Trưởng khối thi đua VIII