online casino philippines using gcash register Khối thi đua VIII
 
 
Bạn đang ở:
 
 

Khối thi đua VIII

Email In

HN sơ kết công tác TĐ KT 6 tháng đầu năm và Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 - Khối thi đua I

HN sơ kết công tác TĐ KT 6 tháng đầu năm và Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 - Khối thi đua I

Hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong khối thi đua I

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Tổng kết công tác thi đua 2015, ký kết giao ước thi đua 2016 - Khối thi đua VIII

Ông Đặng Tấn Chiến - Trưởng khối thi đua VIII