online casino philippines using gcash register Chi Bộ
 
 
Bạn đang ở:
 
 

Chi Bộ

Email In

Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác XDĐ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác XDĐ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác XDĐ 6 tháng cuối năm 2022

Đc Nguyễn Phong Phú, Trưởng ban tổ chức ĐUKCQ&DN tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đc Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy Công ty, phát biểu tại hội nghị

Đc Nguyễn Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng ủy Công ty, phát biểu tại hội nghị

Đại hội Chi bộ khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Chi bộ khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2024

BCH Chi bộ khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đc Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng bộ Công ty, phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Chi bộ khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2022 - 2024

BCH Chi bộ khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đc Nguyễn Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng bộ Công ty, phát biểu chỉ đạo đại hội

Hội thi Báo cáo viên giỏi - Cụm 2 Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Đc Nguyễn Minh Triều - Đảng bộ Công ty CP Cấp Nước Vĩnh Long - Đạt giải Nhất cụm 2

Đc Tôn Sỹ Hiệp (bìa phải) - Đảng bộ Công ty CP Cấp Nước Vĩnh Long - Đạt giải Khuyến khích cụm 2

HN sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020

HN sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020

Đc Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc Hội nghị

Đc Nguyễn Quốc Đạt, Phó BT Đảng ủy - Phó TGĐ, phát biểu tại Hội nghị

Đc Nguyễn Văn Vĩnh, UVTV-Trưởng ban Tuyên giáo ĐUKCQ&DN Tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại hội đảng viên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP Cấp Nước Vĩnh Long

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịchHĐQT, phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng ủy-Phó TGĐ, thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ NK 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ NK 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thành Trí, UVTV-Chủ nhiệm UBKT ĐUKCQ&DN, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Hội trường

Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt, hứa hẹn

Tặng quà cho các đồng chí không tái cử Ban chấp hành khóa mới

alt

alt

Chi bộ khối Các Nhà Máy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ khối Các Nhà Máy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ khối Các Nhà Máy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đc Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUKCQ & DN Tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đc Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT, phát biểu tại Hội nghị

Đảng viên Đảng bộ biểu quyết các chỉ tiêu của năm 2020

Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh 2019

Chi bộ khối Văn Phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ khối Văn Phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ khối Các Nhà Máy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ khối Các Nhà Máy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Đại hội chi bộ khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi bộ khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2022

Ban chấp hành chi bộ khối Văn Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi bộ khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi bộ khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi bộ khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi bộ khối Các Nhà Máy nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội chi bộ khối Các Nhà Máy nhiệm kỳ 2019 - 2022

Ban chấp hành chi bộ khối Các Nhà Máy nhiệm kỳ 2019 - 2022

Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác XDĐ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác XDĐ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác XDĐ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác XDĐ 6 tháng cuối năm 2019

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, thông qua báo cáo công tác XDĐ 6 tháng đầu năm 2019

Ông Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy, phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trao quyết định phát thẻ đảng viên

Trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

alt

Hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2019 và Quán triệt nghị quyết Tỉnh ủy, ĐUKDN năm 2019

alt

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

alt

alt

alt

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ TW 8 khóa XII của Đảng

alt

Tham dự Hội thi Cán bộ, Đảng viên làm công tác dân vận khéo năm 2018

alt

alt

Hội thi báo cáo viên giỏi triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các chuyên đề năm 2018

alt

Hội nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Đc Nguyễn Thành Trí, Chủ nhiệm UBKT ĐUKDN Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đc Nguyễn Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng ủy - Phó TGĐ Công ty, phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

alt

alt

Hội nghị tổng kết công tác XD Đảng năm 2017 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác XD Đảng năm 2018

alt

Đc Cao Văn Bé Tư, Phó bí thư thường trực ĐUKDN Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đc Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty, phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017

alt

Sinh hoạt lệ Chi bộ hàng tháng

Đc Bí thư Chi bộ khối Văn phòng trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Đại hội Chi bộ khối Văn phòng, nhiệm kỳ 2017 - 2019

alt

Ông Trần Văn Bản, Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty, phát biểu chỉ đạo ĐH

alt

Ban chấp hành Chi bộ khối Văn phòng, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội Chi bộ khối Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017 - 2019

alt

Các tiếp mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Ông Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT, phát biểu chỉ đạo Đại hội

alt

Ban chấp hành Chi bộ khối Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội Chi bộ khối Các nhà máy, nhiệm kỳ 2017 - 2019

alt

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Thường vụ - Phó bí thư Đảng ủy Công ty, phát biểu chỉ đạo ĐH

alt

Ban chấp hành Chi bộ khối Các nhà máy, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và Bằng khen của Tỉnh ủy cho ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

alt

Hội nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016

alt

alt

alt

Hội nghị tổng kết công tác XD Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác XD Đảng năm 2017

alt

alt

alt

BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long

alt

alt

Lễ kết nạp Đảng viên mới Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

alt

   alt

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2015 - Vòng trên cơ sở

alt

Hội thi báo cáo viên giỏi Cụm III - Đảng bộ khối Doanh nghiệp Vĩnh Long

alt

alt

alt

Sơ kết công tác XD Đảng 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác XD Đảng 6 tháng cuối năm 2015

alt

alt

Kết nạp đảng viên mới

Công bố Quyết định Chuyển Đảng chính thức

Kết nạp đảng viên mới

Kết nạp đảng viên mới