Bạn đang ở:
 
 

Hội nghị - Tập huấn

Email In

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2022

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2022

Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2022

Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2022

Sơ kết công tác cấp nước đô thị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sơ kết công tác cấp nước đô thị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sơ kết công tác cấp nước đô thị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch HĐQT, phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty, phát biểu tại Đại hội

Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

Quý cổ đông chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2021

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2021

Chủ tịch HĐQT giao chỉ tiêu năm 2022 cho các Chi nhánh

Chủ tịch HĐQT giao chỉ tiêu năm 2022 cho các Phòng ban

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch HĐQT, phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2020

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2020

Giao chỉ tiêu năm 2021 cho các Phòng Ban chức năng

Giao chỉ tiêu năm 2021 cho các Nhà máy nước, Chi nhánh cấp nước

Thi nâng bậc tay nghề năm 2020

Thi nâng bậc tay nghề năm 2020

Thi nâng bậc tay nghề năm 2020

VNPT Vĩnh Long giới thiệu các phần mềm mới

VNPT Vĩnh Long giới thiệu các phần mềm mới

alt

alt

Ông Trần Văn Bản, Phó TGĐ Công ty, khai mạc lớp huấn luyện ATVSLĐ - PCCN năm 2020

Lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2020

Lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2020

alt

Tập huấn: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 HACCP

Tập huấn: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 HACCP

Tập huấn: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 HACCP

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế

alt

alt

alt

Sát hạch nâng bậc tay nghề năm 2019

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altLớp huấn luyện định kỳ năm 2018 về ATVSLĐ-PCCN, Ông Trần Văn Bản - PTGĐ Công ty phát biểu khai mạc

alt

alt

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

alt

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty

Ông Lương Minh Triết, Trưởng ban kiểm soát

alt

alt

alt

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2017

alt

alt

Thi sát hạch nâng bậc tay nghề năm 2017

alt

alt

Hội nghị tập huấn tuyên truyền Pháp luật lao động năm 2017

Ông Lê Văn Hòa, Trưởng phòng Lao động tiền lương - Sở LĐ TB XH Vĩnh Long

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 và Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2016

alt

Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT trao Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Phòng ban, Chi nhánh trực thuộc

Khen thưởng các Cá nhân và Tập thể có thành tích xuất sắc

Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

alt

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc, phát biểu tại Đại hội

Ông Lương Minh Triết, Trưởng ban kiểm soát, phát biểu tại Đại hội

Cổ đông phát biểu ý kiến

Cổ đông phát biểu ý kiến

Tập huấn công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2016, Ông Trần Văn Bản Phó TGĐ Công ty, phát biểu khai mạc

alt

alt

Sơ kết công tác cấp nước đô thị 6 tháng đầu năm 2016

alt

alt

altaltaltaltHướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý khách hàng đến các Trạm cấp nước

alt

Tập huấn ATVSLĐ năm 2015 - Ông Trần Văn Bản, PGĐ Công ty phát biểu khai mạc

Tập huấn ATVSLĐ năm 2015

Tập huấn ATVSLĐ năm 2015

alt

alt

alt

alt

Hội nghị triển khai các Chuyên đề, Nghị quyết năm 2015

alt

Tập huấn ATVSLĐ - PCCN năm 2014

Triển khai NQ hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XI