online casino philippines using gcash register Báo chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại
 
 
Bạn đang ở: Khách hàng hỗ trợ khách hàng Báo chỉ số đồng hồ
 
 

Báo chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại

Email In

Đọc chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại: Nhân viên ghi chỉ số bắt buộc phải đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ. Trường hợp đặc biệt chưa ghi được chỉ số, khách hàng có thể báo chỉ số đồng nước qua điện thoại (nhưng không được quá 2 tháng liên tục) :

Điện thoại liên hệ báo chỉ số:

- Công ty Cổ Phần Cấp Nước Vĩnh Long: 02703.821036 - 02703.863313

- Trạm cấp nước Bình Minh: 02703.550636

- Trạm cấp nước Tam Bình: 02703.713356

- Trạm cấp nước Long Hồ: 02703.850598

- Trạm cấp nước Vũng Liêm: 02703.970493

- Trạm cấp nước Trà Ôn: 02703.776288

- Trạm cấp nước Hòa Phú: 02703.503811

- Trạm cấp nước Cái Ngang: 02703.717673