online casino philippines using gcash register Thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước
 
 
Bạn đang ở: Khách hàng hỗ trợ khách hàng Thay đổi hợp đồng
 
 

Thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước

Email In

1. Khách mới chuyển đến nơi đã có hệ thống cấp nước của Công ty:

- Đề nghị Quý khách hàng sớm liên hệ với Phòng Kinh Doanh hoặc trạm cấp nước trực thuộc Công ty để được hỗ trợ,  hướng dẫn làm thủ tục.

2. Khi khách hàng di chuyển chỗ ở đi nơi khác, không tiếp tục sử dụng dịch vụ cấp nước của Công ty:

- Nếu nhà tạm vắng, không sử dụng nước trong một thời gian nhất định: khách hàng cần báo công ty tạm ngưng cấp nước và thanh toán hết những khoản nợ còn tồn đọng. Trường hợp này không phải thay đổi hợp đồng.

- Nếu nhà bán hoặc cho, tặng, thừa kế…thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng đồng hồ nước cho chủ sở hữu mới (điều 8 của hợp đồng). Khách hàng sử dụng nước tiếp theo sẽ ký lại hợp đồng.

 3. Thay đổi mục đích sử dụng :

Khi khách hàng có sự thay đổi về mục đích sử dụng so với hợp đồng ban đầu cần đến Công ty để ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước.

4. Khi cần thay đổi người đứng tên hợp đồng (ngoài trường hợp mua bán nhà )

Người đang đứng tên hợp đồng nước cần làm giấy đề nghị đổi tên kèm theo CMND của mình trực tiếp đến Công ty để ký lại hợp đồng. Nếu người đang đứng tên vì lý do nào đó không đến được (bị bệnh hoặc đã mất… ) thì người đại diện hợp pháp cần có xác nhận của UBND xã, phường.

5. Khi thay đổi mã số thuế, ngân hàng thanh toán hoặc hình thức thanh toán

Khách hàng gửi thông báo cho Công ty để cùng điều chỉnh lại hợp đồng.

Ghi chú : Các trường hợp thay đổi hợp đồng, khách hàng nên mang theo hóa đơn tiền nước kỳ gần nhất để thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ.