Bạn đang ở: Bảng giá nước Bảng giá nước sạch 10/2011
 
 

Bảng giá nước sạch 10/2011

BẢNG GIÁ NƯỚC SẠCH TỪ KỲ 10/2011
 

Stt

Đối tượng tiêu thụ

Giá (đ/m3)

1

Giá nước sinh họat:

 
 

a. Đối tượng hộ nghèo có sổ

 
 

- Tiêu thụ 10 m3 đầu tiên/hộ

3.200

 

- Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở lên

5.800

 

b. Đối với hộ sinh hoạt còn lại

5.800

2

Giá nước cho Cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang

6.200

3

Gía nước cho sản xuất công nghiệp

6.500

4

Giá nước cho kinh doanh dịch vụ, du lịch, đổ nước xe

7.000