Công đoàn

In

Công đoàn phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức Vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Các chuyến du lịch hè 2018 do Công đoàn cơ sở tổ chức

alt

alt

alt

alt

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022

alt

alt

alt

BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

alt

Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở

alt

alt

alt

alt

Công đoàn phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức Vui Tết Trung Thu năm 2017 cho các cháu thiếu nhi

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Vui Hội Trăng Rằm năm 2016 do Công đoàn phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức

alt

alt

alt

alt

Hội nghị đại biểu người lao động bất thường năm 2015

alt

Đại hội công đoàn cơ sở

Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Vĩnh Long