Bạn đang ở: Khách hàng Địa bàn cấp nước Chi nhánh cấp nước Bình Minh
 
 

Trạm cấp nước Bình Minh

Email In

alt

- Công ty Cổ Phần Cấp Nước Vĩnh Long - Trạm cấp nước Bình Minh

- Số 3530 Ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại : 02703.550636