Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 12/01/2023 – KV Phường 5- TP Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 12/01/2023 – KV Phường 5- TP Vĩnh Long