Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 31/10/2020 - KV xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 31/10/2020 - KV xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

alt