Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 15/09/2020 - KV Phường Tân Hội - Tp Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 15/09/2020 - KV Phường Tân Hội - Tp Vĩnh Long