Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 11/09/2020 - KV Phường 3 và Phường 4 - Tp Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 11/09/2020 - KV Phường 3 và Phường 4 - Tp Vĩnh Long