Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước ngày 10/09/2020 - KV Đường Trần Phú+Trần Đại Nghĩa- P 4 - Tp V.Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước ngày 10/09/2020 - KV Đường Trần Phú+Trần Đại Nghĩa- P 4 - Tp V.Long