Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/09/2020 - KV Đường Phạm Thái Bường- P 4 - Tp Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 09/09/2020 - KV Đường Phạm Thái Bường- P 4 - Tp Vĩnh Long