Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/09/2020 - KV Đường Võ Văn Kiệt - Phường 9 - Tp Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 05/09/2020 - KV Đường Võ Văn Kiệt - Phường 9 - Tp Vĩnh Long