Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 22/08/2020 - Khu vực Phường Tân Ngãi - Tp Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 22/08/2020 - Khu vực Phường Tân Ngãi - Tp Vĩnh Long