Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 29/04/2020 - Khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 29/04/2020 - Khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú