Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường Tân Hòa - Tp Vĩnh Long vào ngày 21/03/2020
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường Tân Hòa - Tp Vĩnh Long vào ngày 21/03/2020