Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo nước yếu vào ngày 22/03/2020 - Khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú
 
 

Thông báo nước yếu vào ngày 22/03/2020 - Khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú

alt