Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Chợ Phường 9 - Tp Vĩnh Long vào ngày 18/02/2020
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Chợ Phường 9 - Tp Vĩnh Long vào ngày 18/02/2020