Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường 1 - Tp Vĩnh Long vào ngày 27/12/2019
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại các KV Phường 1 - Tp Vĩnh Long vào ngày 27/12/2019

alt