Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước tại Khu vực Hòa Phú - Long Hồ - Vĩnh Long vào ngày 25/08/2019
 
 

Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước tại Khu vực Hòa Phú - Long Hồ - Vĩnh Long vào ngày 25/08/2019