Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước tại Khu vực Phường 3 - Tp Vĩnh Long vào ngày 10/08/2019
 
 

Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước tại Khu vực Phường 3 - Tp Vĩnh Long vào ngày 10/08/2019