Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước (ngày 17/07/2019) tại khu vực Phường 1-TPVL
 
 

Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước (ngày 17/07/2019) tại khu vực Phường 1-TPVL