Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cung cấp nước (04/07/2019) tại KV Phường 8 - TPVL và xã Tân Hạnh - H.Long Hồ
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cung cấp nước (04/07/2019) tại KV Phường 8 - TPVL và xã Tân Hạnh - H.Long Hồ

alt