Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo các khu vực áp lực nước yếu tại Tp Vĩnh Long từ 28/06/2019-29/06/2019
 
 

Thông báo các khu vực áp lực nước yếu tại Tp Vĩnh Long từ 28/06/2019-29/06/2019