Bạn đang ở: Sự kiện VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
 
 

VWACO tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Email In

          Ngày 02/03/2019, Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 đồng thời Tổng kết công tác cấp nước đô thị năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

          Năm 2018 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ công nhân viên ra sức thi đua lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, kiến nghị đề xuất sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

          Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng giám đốc, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2019, tạo không khí phấn khởi, hăng hái bắt tay thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bà Lê Thị Quyến, Chủ tịch Công đoàn, Phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty, phát động phong trào thi đua năm 2019

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Giao chỉ tiêu năm 2019 cho các Chi nhánh cấp nước

Giao chỉ tiêu năm 2019 cho các phòng chức năng

Ông Đặng Tấn Chiến,Chủ tịch HĐQT, trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh cho Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc, trao danh hiệu Bằng khen UBND Tỉnh năm 2018

Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch HĐQT, trao danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2018