Bạn đang ở:
 
 

Đảng bộ Cấp Nước Vĩnh Long tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Email In

          Sáng ngày 14/07/2018 Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị giữa nhiệm kỳ được diễn ra vào thời điểm cả nước thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện Nghị quyết TW 6, 7 – khóa XII.

Đc Đặng Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty, nhận cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị Xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

          Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Những kết quả đạt được, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Đảng bộ Công ty. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm cụ thể của mọi cán bộ, đảng viên cần được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Đc Nguyễn Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng ủy Công ty, thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đc Nguyễn Thành Trí, Chủ nhiệm UBKT ĐUKDN Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Về các chỉ tiêu chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ đều được thực hiện đạt và vượt, hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu này vào cuối nhiệm kỳ; Trong nhiệm kỳ, Công ty liên tục nhận Cờ thi đua xuất sắc “Tiêu biểu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” của UBND Tỉnh. Đặc biệt, năm 2017 Công ty được UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu khối thi đua VIII và được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua cho đơn vị Xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Báo cáo sơ kết cũng nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.