Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo cắt nước ngày 29/04/2018 khu vực xã Lộc Hòa, xã Hòa Phú, xã Phú Quới và KCN Hòa Phú
 
 

Thông báo cắt nước ngày 29/04/2018 khu vực xã Lộc Hòa, xã Hòa Phú, xã Phú Quới và KCN Hòa Phú

alt