Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo cắt nước từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 18/04/2018 để thi công đấu nối tuyến ống cấp nước
 
 

Thông báo cắt nước từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 18/04/2018 để thi công đấu nối tuyến ống cấp nước

alt